Fundamenten studie hoofdstuk 3

Bekering van dode werken

Inleiding

Het eerste wat de schrijver van de Hebreeën brief als onderdeel van het fundament noemt is bekering van dode werken. De reden dat dit als eerste genoemd wordt is waarschijnlijk omdat het één van de belangrijkste stappen is die je zelf moet nemen. Dit is niet iets wat God of Jezus of iemand anders voor je kan doen, dit kan je alleen zelf doen. Natuurlijk zal je hulp krijgen als je je bekeert, alleen jij zult de eerste stap moeten zetten. Ook de manier waarop is belangrijk. Als je het doet omdat het je gevraagd of opgedrongen wordt of als je het doet uit emotie, dan zal het niets uitwerken. Maar doe je het omdat je door God overtuigd wordt, dat hetgeen wat je doet verkeerd is, dan zal het iets uitwerken.

Wat is bekering?

Laten we eerst eens stilstaan bij het woord bekering. Wat betekent het woord bekering eigenlijk?

"Bekering komt van het Griekse woord ´metanoia´ wat betekent een verandering van gedachten, zoals blijkt als iemand berouw heeft van een plan dat hij gevormd heeft of van iets dat hij gedaan heeft. Het is iets wat niet goed is vervangen voor iets beters, van zonde afkeren en naar God toekeren."

Dat het een belangrijke stap is, is wel duidelijk. Zowel Johannes de Doper als Jezus Christus beginnen hun bediening met de zin "Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen." (zie Mat 3:1 & Mat. 4: 17). In die tijd had deze ene zin een enorme uitwerking. Lees Matteüs 3 vers 1 tot 6 maar eens. In vers 5 en 6 staat dat Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek naar hem toekwamen en dat ze zich lieten dopen, onder belijdenis van hun zonden. Je kunt het jezelf bijna niet voorstellen dat een groot gedeelte van de inwoners van Israël tot bekering kwam en zich liet dopen.
Een ander bekend voorbeeld is wanneer de 120 in de bovenzaal gedoopt worden met de Heilige Geest en Petrus begint te prediken. Ook hij heeft het over bekering en dit heeft een enorme uitwerking, want we weten dat op die dag 3000 mensen zich lieten dopen. Dit kun je lezen in Handelingen 2.

Wat duidelijk wordt uit de bovenstaande schriftgedeeltes is dat bekering de eerste stap is, gevolgd door berouw en belijdenis van zonden. Als deze stappen met een oprecht hart zijn gedaan dan zal God je vergeving schenken. Hij zal de zonden van je wegnemen en in de zee van vergetelheid gooien. God zal er NOOIT meer op terugkomen.

Bekering is ook een gift van God. Kijk maar eens wat er staat in Handelingen 5:31 en 11:18. Het is een gift voor iedereen. In 2 Petrus 3:9 staat dat het verlangen van God is dat "allen" tot bekering zullen komen. Misschien besef je het niet, maar met allen worden wel "alle mensen op deze wereld" bedoeld.

Helaas heeft het woord bekering in deze tijd zijn krachtige betekenis verloren. We lezen het in de bijbel, maar we zijn eigenlijk de ware betekenis ervan vergeten. Wat Johannes de Doper en Jezus bedoelden met bekering was een totale radicale verandering van denken. Iets wat begint in het hart en vervolgens je denken en je hele levenswandel verandert.
Toch is het niet zo dat dit alleen maar 2000 jaar geleden gebeurde, want zelfs nu gebeuren er nog veel grote bekeringen. We zien in tijden van opwekking ook grote bekeringen. Denk maar eens aan de opwekking in Wales en op de Hybriden eilanden, waar Gods geest de mensen overtuigde van zonden en de mensen zich massaal bekeerden.

In het Oude Testament staat het verhaal van Jona. Hij zat drie dagen in de vis werd toen uitgespuugd. Dit verhaal kent iedereen, maar wat daarna gebeurde is eigenlijk veel interessanter. Lees Jona 3:1-10 maar eens. Jona werd door God gezonden naar de stad en hij predikte daar een eenvoudige boodschap, maar met enorme impact, want alle inwoners bekeerden zich. Mijn verlangen is dat ook de mensen in onze woonplaatsen zich bekeren en massaal op de knieën gaan voor Koning Jezus.

Wat zijn dode werken?

Het woord bekering hebben we net behandeld, wat zijn nu dan de dode werken?
Dode werken kunnen verschillende dingen in je leven zijn:

 • Zonde waarvan je je nog niet bekeerd hebt;
 • Handelen vanuit een verkeerde motivatie. Bijvoorbeeld alleen iets doen wanneer je er zelf beter van wordt;
 • Handelen buiten God om.

Een dood werk is dus iets wat jezelf goed doet, iets wat geen rekening houdt met anderen. Iets dat niet vanuit God geboren is, iets dat zonder geloof gedaan wordt. Ook bidden of bijbel lezen kan een dood werk zijn. Jezus is hier heel duidelijk over in Matteüs 6:5-9.

Het zal duidelijk zijn dat dode werken nooit een positieve uitwerking zullen hebben. Laten we eens Matteüs 7: 16-20 lezen.

 1. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?
 2. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort.
 3. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen.
 4. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
 5. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.

Ook in Romeinen 6 vers 20 tot 23 kunnen we lezen wat er gebeurt als je geen goede vruchten voortbrengt.

 1. Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid.
 2. Wat voor vrucht hadt gij toen? Dingen, waarover gij u nu schaamt; immers, het einde daarvan is de dood.
 3. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.
 4. Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Wat uit beide passages duidelijk wordt, is dat het doen van dode werken en/of zonden uiteindelijk de dood tot gevolg zal hebben. De vrucht van zonde is de dood, maar als je jezelf afkeert van zonden dan zul je eeuwig leven ontvangen.

Het is dus nodig om je radicaal van zonden en dode werken te bekeren. Misschien zijn er dingen in je leven, waarvan je niet zeker weet of het dode werken zijn. Of zijn er nog onbeleden zonden, dan is het goed om het onderstaand gebed te bidden:

Vader dank U wel voor de genade die U mij geschonken heeft.

Dank U wel dat ik me een kind van U mag noemen.

En Vader ik wil U vragen of U mijn hart wil doorzoeken.

Vader als er dode werken zijn in mijn leven, wilt U die dan aanwijzen,

zodat ik me er van kan bekeren en mijn hele leven op U kan richten.

Vader alles wat niet goed is wilt U dat wegnemen.

Ook Vader wil ik op dit moment mijn zonden belijden en vergeving hiervoor vragen.

Vader ik heb berouw hierover.

Vader in één van de psalmen vraagt David of U in hem een rein hart wilt scheppen.

Vader datzelfde wil ik U ook vragen. Schep in mij een rein hart, o Vader.

En Vader dit wil ik U vragen in Jezus naam.

Amen.

Deel dit bericht op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.