Financieel verslag 2020

Algemeen:

In het overzicht zien we de bedragen die begroot zijn en in de kolom daarnaast het bedrag wat werkelijk binnen gekomen is of uitgegeven is. De laatste kolom geeft het verschil aan tussen het bedrag dat begroot is en de werkelijke bedragen.
De begroting van 2020 was gebaseerd op inkomsten van 2019.
Door de Corona was 2020 een speciaal jaar. Door dat we een tijd geen samenkomsten hadden waren er geen inkomsten vanuit de liefdegaven. In de loop van het jaar hebben we wel gezien dat er meer mensen via de bank giften hebben overgemaakt. Toch blijven de inkomsten een stuk lager dan dat er begroot was.
Er was begroot dat er € 36.000 binnen zou komen, er is echter € 24.962 binnen gekomen. Dus een verschil van € – 11.037.
Bij de uitgaven is te zien dat er € 26.069 uitgegeven is. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is € – 1.107.
Aan het begin van 2020 was het totale saldo € 4.492. Aan het eind van 2020 is het totale saldo
€ 3.280

UITLEG VERSCHILLENDE CATEGORIEËN IN DE BEGROTING:

Inkomsten:

• Diverse inkomsten
De geluidsapparatuur, de beamer en beamerscherm is verkocht

• Giften
Liefdegaven en giften.

Uitgaven:

• Abonnementen
Onder deze categorie zijn een aantal jaarlijks terugkerende kosten ondergebracht, zoals de kosten voor de website en web-domein, de bijdrage voor Buma/Stemra (recht om muziek ten gehore te mogen brengen) en de bijdrage voor de stichting CCLI (recht om liederen te mogen projecteren) en de ESA (Evangelisch Contact Almere).

• Diaconie
Giften ter ondersteuning voor behoeftigen in de gemeente en extra gift met kerst voor hen.

• Diverse uitgaven
Dit zijn uitgaven die niet onder een andere categorie vallen, dit jaar niets gedeclareerd in deze categorie.

• Dopen/Trouwen/Begraven
Er zijn 2 doopdiensten geweest, 1 keer bij het zwembad en 1 keer bij de Wegwijzer.
Verder fotoboeken voor dopelingen van doopdienst.

• Familieactiviteiten
Dit jaar niets gedeclareerd in deze categorie.

• Gastsprekers
Bedragen meegegeven aan gastsprekers, deze krijgen altijd de liefdegave mee.

• Huur
Huur voor de samenkomsten op zondag en de woensdagavond.

• Kantoorkosten
Kosten papier, inkt cartridges en kosten betalingsverkeer.

• Kerst
Uitgaven maaltijd bij de kerstdienst.

• Kinder-/jeugdwerk
Kosten voor aanschaf materiaal kinderwerk en jeugdwerk.

• Koffie/Broodjes/Huishoudelijk
Kosten voor aanschaf koffie, broodjes en dergelijke en huishoudelijke artikelen, bv schoonmaakmiddelen.

• Projecten
Een maandelijkse gift aan de stichting ‘Kinderen met een toekomst’ en extra giften voor project en project in Ghana.

• Techniek/Muziek
Aanschaf microfoon en draadloze-InEar zender tbv opname dienst Facebook/YouTube. microfoons.

• Uitgaande giften
Giften meegegeven aan mensen voor speciale projecten. Dit jaar niets op geboekt.