Over ons

HUIS VAN GENADE

Efeziers 2 : 8
Want door genade zijt gij behouden,
door het geloof, en dat niet uit uzelf:
het is een gave van God.

Aanbidding

Aanbidding

Bidden voor elkaar

Samenkomst op zondag

Expressie en aanbidding

Gast sprekers

Klaas Goverts
Helen Trowbridge
Wout van Wijngaarden

Inzegenen Huwelijk

Doopdienst

Avondmaal

Terugblik van het jaar 2023