Over ons

HUIS VAN GENADE

Efeziers 2 : 8
Want door genade zijt gij behouden,
door het geloof, en dat niet uit uzelf:
het is een gave van God.

Aanbidding

Aanbidding

Samenkomst

Zingen, Dansen, Gebed

Vol verwachting wat God gaat doen in ons midden

Verkondiging van Gods Woord

Inzegening Huwelijk

Doopdienst

Doopdienst

Avondmaal

Compilatie van het jaar 2022