Financieel verslag 2022

In het overzicht zien we bedragen die begroot zijn en in de kolom daarnaast het bedrag wat werkelijk ontvangen of uitgegeven is. De laatste kolom geeft het verschil aan tussen het bedrag wat begroot was en de werkelijke bedragen.

Uitleg verschillende categorieën in de begroting

Inkomsten:

• Giften
Liefdegaven en giften.


Uitgaven:

• Abonnementen
Onder deze categorie zijn een aantal jaarlijks terugkerende kosten ondergebracht, zoals de kosten voor de website en web-domein en bijdrage ECA (Evangelisch Contact Almere).
• Diaconie
Giften ter ondersteuning voor behoeftigen in de gemeente .
• Diverse uitgaven
Dit zijn uitgaven die niet onder een andere categorie vallen.
• Dopen/Trouwen/Begraven
Er is 1 doopdiensten geweest, bij de Wegwijzer. Verder fotoboeken voor dopelingen van doopdienst.
• Familieactiviteiten
Kosten familiedag
• Gastsprekers
Liefdegave meegegeven aan gastspreker (Klaas Goverts)
• Huur
Huur voor de samenkomsten op zondag en de woensdagavond.
• Kantoorkosten
Kosten papier, inkt cartridges en kosten betalingsverkeer.
• Kerst
Uitgaven maaltijd bij de kerstdienst. Kaarsen.
• Kinder-/jeugdwerk
Kosten voor aanschaf materiaal kinderwerk en jeugdwerk.
• Koffie/Broodjes/Huishoudelijk
Kosten voor aanschaf koffie, broodjes en dergelijke en huishoudelijke artikelen, bv schoonmaakmiddelen.
• Projecten/Uitgaande giften
Bedrag meegegeven voor project Oekraïne
• Techniek/Muziek
De bijdrage voor Buma/Stemra (recht om muziek ten gehore te mogen brengen) en de bijdrage voor de stichting CCLI (recht om liederen te mogen projecteren), Licentie OPS (Beamer programma) en nieuwe laptop
• Verzekering
Maandelijkse premie verzekering.

Begin en eind saldo 2022

De verdeling van de onkosten