Financiën en Anbi

ANBI

De afkorting ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.  Instellingen die hiervoor in aanmerking komen zijn kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen of instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemene nut.

ANBI-logo

 Christengemeente Nieuw Leven Almere is aangemeld als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent ook dat u giften gegeven aan de Christengemeente Nieuw Leven Almere mag  aftrekken van de belasting. U moet dan wel kunnen bewijzen, door bv. een rekeningafschrift dat u deze giften ook werkelijk heeft gegeven.

De verstrekking van informatie door de  bij ANBI aangemelde kerken via internet wordt met ingang van 1 januari 2016 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s. De komende tijd zullen wij daarom ook meer informatie op deze pagina plaatsen.

Gegevens Christengemeente Nieuw Leven Almere

RSIN/fiscaal nummer: 818614213
Kamer van Koophandel nummer: 32158344
Rekeningnummer: NL24 INGB 0009361640

Doelstelling Kerkgenootschap

De doelstelling van gemeente is in artikel 3 van de statuten als volgt omschreven:

 1. De mensen tot nieuw leven te brengen:
  • a) door de verkondiging van het Evangelie;
  • b) door te handelen naar de wet “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’;
  • c) door het christen zijn uit te leven;
  • d) door de mensen tot hun persoonlijke verlosser, de Here Jezus Christus, te leiden.
 2. Dienstverlening aan de samenleving door diaconale, materiële en humanitaire hulp aan mensen die dat nodig hebben.

Beleidsplan

Als gemeente willen wij met elkaar kerk zijn, met elkaar kerk vieren. We willen daarbij de doelstelling uitwerken door:

 • Samenkomst (dienst) op zondag
 • Bijbelstudie
 • Gebedsgroep
 • Mannen en vrouwen meetings
 • Diaconaal hulp bieden zoals materiële en humanitaire hulp aan mensen die dat nodig hebben.
 • Het steunen van een projecten, bv Kinderen met een Toekomst en wat losse projecten (zie de jaar cijfers)

Financiën en beloningsbeleid

Inkomsten:
De financiën komen binnen via liefdegave op zondag tijdens de dienst en via de bank als gift.

Uitgaven:
Het bestuur (het leidersteam) van de gemeente bepaalt hoe de financiën worden ingezet zoals maandelijkse huur samenkomst ruimte, kosten jeugdwerk, kosten een aantal sprekers per jaar en kosten diaconaat.

Jaaroverzichten financiën:
Een overzicht van de uitgaven en de inkomsten, met toelichting, is te vinden in de financiële verslagen van de afgelopen jaren op onze website.

Beloningsbeleid:
De gemeente heeft geen mensen in dienst wij werken uitsluitend met vrijwilligers.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:             Jan van Wijngaarden
Secretaris:            Saskia Nijhuis
Penningmeester:  Erik van Hulst en Marry Treep

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.