Welkom

Dienst op zondag

Op zondag hebben wij een dienst in de Levend Water kerk. De dienst begint om 13:00 uur en is live te volgen op facebook.

Hierbij de link naar facebook:
Www.facebook Christengemeente Nieuw Leven Almere

Op facebook starten we vlak voor het begin van de preek.

Let op. Zondag 24 oktober 2021 begint de dienst om 13:00 uur.


Bijbelstudie elke woensdagavond

De eerstvolgende Bijbelstudie is op woensdag 20 oktober 2021 om 19:30 uur in de Levend Water kerk in Almere Parkwijk. Deze is live te volgen op facebook. De link staat hierboven.


Financiële ondersteuning van de gemeente

U kunt ons ondersteunen door een liefdegave over te maken naar ons op:
rekeningnummer: NL24 INGB 0009361640
ten name van Christengemeente Nieuw Leven Almere


Dienst van zondag 17 oktober 2021

Hieronder de video van de dienst van zondag 17 oktober 2021, titel van de preek: “Het levendmakende Woord zorgt voor jouw oplossing”, gebracht door Jan van Wijngaarden:

U kunt de dienst ook alleen beluisteren via de volgende link:
Klik hier om de preek te beluisteren

Samenvatting van de preek: Het levendmakende Woord zorgt voor jouw oplossing 🌿

God gebruikt het logos woord, de Bijbel, om een rhema woord te verschaffen aan ons. Christus Jezus en de Gemeente. Hij is de tweede Adam en Jezus heeft de wet volbracht. Christus betekent de Redder van de wereld. Jezus heeft de Gemeente lief: d.w.z. degenen die wedergeboren zijn uit de Heilige Geest van God. Adam en Eva. Eva is voortgekomen uit een rib van Adam. Uit Jezus Christus is de Gemeente gekomen: de moeder. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Jezus eerste wonder omvatte het water dat veranderde in wijn. Jezus is de Wijnstok; wij zijn de ranken die vrucht dragen voor de Landman (God de Vader): liefde, blijdschap, vrede enz. Wij zijn de tempel Gods die Jezus reinigt bij onze doop door onderdompeling. De Emmaüsgangers overlegden met elkaar en een Voorbijganger over de gekruisigde Jezus. De Voorbijganger bleek Jezus Zelf te zijn, Die de ogen geopend heeft van de Emmaüsgangers. Wij zijn kleurrijk en smaakvol geworden vanaf onze wedergeboorte. Jezus deed alles wat Hij God de Vader zag doen. Jezus opent ons de ogen en ons verstand. De Heilige Geest is uitgestort met Pinksteren en in ons vanaf onze wedergeboorte. Wij spreken in Christus Jezus met elkaar dezelfde taal, alsof wij elkaar al jaren kennen en begrijpen. Dit is het werk van God in ons. De Heilige Geest is cruciaal. De discipelen werden de ogen en hun verstand geopend. Christus is het Hoofd van de Gemeente. Christus is in ons volmaakt. Wij nemen het logos woord (de Bijbel lezen) en God zal een rhema woord ons geven (het levendmakende Woord). Wij bidden door te danken voor Gods vrede in ons leven. Wij weten Wie Jezus is en wat Hij voor ons gelovigen doet. Wij zijn de hulp van Christus geworden. Christus reinigt en heiligt ons. Wij worden toebereid alszijnde de bruid van Jezus. God geeft op het juiste moment aan ons Zijn rhema woorden, om ons verder te helpen in het leven. Wij volgen Jezus’ Voorbeeld na. Jezus deed wat Hij God de Vader zag en hoorde doen. Wij besluiten onze focus op Jezus Christus te richten. Jezus brengt het goede teweeg voor ons en de andere mensen. Gemeente-zijn kunnen wij niet zelf organiseren, want het is Gods werk. Jezus breidt het Evangelie uit onder de mensen. Hallelujah.

Éfeze 5:20-33, Johannes 8:38, Johannes 12:49, Johannes 16:12-18, Lukas 24:45-47, Lukas 24:31, Handelingen 1:8, Handelingen 2:1-13, Éfeze 1:13-14.


Dienst van zondag 10 oktober 2021

Hieronder de video van de dienst van zondag 10 oktober 2021, titel van de preek: “Water wordt wijn”, gebracht door Wout van Wijngaarden:

U kunt de dienst ook alleen beluisteren via de volgende link:
Klik hier om de preek te beluisteren

Samenvatting van de preek: Water wordt wijn. 🌿

Wij verwachten openbaring vanuit Gods troon, in Jezus’ Naam. Jezus was dertig jaar toen Hij Zijn bediening begon. David was dertig jaar toen hij koning werd. Jezus ontving eten. Wij hebben niets van Jezus nodig, maar wij hebben Jezus Zelf nodig. Jezus is de Bruidegom Die Zijn bediening begint op een bruiloft en Hij en wij leven toe naar een toekomstige bruiloft. Jezus verandert ons leven van een kleurloos leven naar een boeiend kleurrijk leven. Jezus is de Wijnstok, God de Vader is de Landman en wij zijn de ranken. De ranken dragen vrucht. Zo wordt er wijn gemaakt. De wortel onttrekt water uit de grond en de ranken produceren wijndruiven. Wij blijven geloven in de Heere Jezus en zo dragen wij vrucht: liefde, blijdschap, vrede enz., die bestemd zijn voor andere mensen om ons heen. Maria ging naar Jezus toe met een opmerking over de wijn. Jezus bad aan het kruis: Vader, vergeef het hun. Jezus sprak over Maria en Johannes aan het kruis: moeder en zoon. De wijn uit de zes stenen watervaten is voortreffelijk (dat eerst water was). Jezus zorgt dat de beste wijn tot het laatst bewaard is. Wij zijn betrokken bij dit water-wijn-wonder: vernieuwing van ons mensen. Wij ontmoeten mooie mensen. God wil ons innerlijk mooi maken, en Jezus doet dat. Wij maken soms de toiletten schoon op ons werk. De bedienden van de nieuwe wijn werden geëerd, terwijl Jezus het wijnwonder had gedaan. Wij geven de eer aan Jezus Christus, ook bij de toekomstige bruiloft tussen Jezus, de Bruidegom, en de kerk (wij), de bruid. Wij zegenen onze moeder in ons leven. Maria reageerde goed op de situatie. Maria wist van de hemelse missie van de Heere Jezus. Maria zei: luister naar Jezus en doe wat Hij zegt. God vraagt ons wat wij kunnen en brengt daarmee het onmogelijke tot stand. Wij zijn getrouw in het zeer kleine, wat Jezus zegent. Wij richten ons niet op het grote. God werkt stap voor stap. Wij werken nauwkeurig in het kleine. De watervaten waren gevuld met water, en Jezus zei: schept en draagt het tot de hofmeester. De kerk bestaat uit ons: alle gelovigen, niet alleen uit de leiders. Wij zijn onderdeel van Gods plan en wij gaan naar de bidstonden. Wij horen bij Gods project, als medewerkers. Wij roddelen niet. God geeft ons vreugde in de samenkomsten. Jezus geeft ons echte liefde, in ons leven. God zegent ons met het goede van Jezus. Hallelujah.

Johannes 2:1-11, Lukas 3, Openbaring 19, Lukas 16.


Oudere preken en video’s kunt u vinden op de “Preken” pagina.