Welkom

Dienst op zondag

Op zondag hebben wij een dienst in de Levend Water kerk. De dienst begint om 13:30 en is live te volgen op facebook.

Hierbij de link naar facebook:
Www.facebook Christengemeente Nieuw Leven Almere

Op facebook starten we vlak voor het begin van de preek.


Bijbelstudie op woensdagavond

Elke woensdagavond is er een Bijbelstudie verzorgd door Pastor Jan. Deze Bijbelstudie is live te volgen via facebook. De Bijbelstudie begint om 19.30 uur.


Financiële ondersteuning van de gemeente

U kunt ons ondersteunen door een liefdegave over te maken naar ons op:
rekeningnummer: NL24 INGB 0009361640
ten name van Christengemeente Nieuw Leven Almere


Dienst van zondag 13 juni 2021

Hieronder de video van de dienst van zondag 13 juni 2021, titel van de preek: “Consequent zijn in Zijn genade”, gebracht door Jan van Wijngaarden:

U kunt de dienst ook alleen beluisteren via de volgende link:
Klik hier om de preek van 13-6-2021 te beluisteren

Samenvatting van de preek: Consequent zijn in Zijn genade. 🌿

Niets is onmogelijk voor onze opgewekte Heere Jezus Christus. Wij laten ons overtuigen door de levende God. Jezus heeft de eis der wet vervuld, opdat het Nieuwe Verbond gekomen is. God heeft Zich verzoend met de hele mensheid. Jezus is de laatste Adam. Het oude verbond, de wet, is vervuld door Christus Jezus. De eis der wet is vervuld. Jezus Christus leidt en stuurt ons mensen. De Vorst Davids is de Heilige Geest van God. Wij geven ons over aan Jezus Christus, onze Heere. Jezus bidt voor ons. Wij hanteren de genade van Jezus, door daar elke keer voor te kiezen. Wij geven prioriteit aan Gods genade. Het oude verbond was voor de Israëlieten, de Joden. Genade is onverdiende gunst om vrij te leven en te handelen. Als wij zondigen, geven wij ons over aan de genade van Jezus. Genade is het Evangelie. Jezus is genadig. Wij volgen en gehoorzamen Jezus. 1 De scheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen is weg. Wij wandelen zo het heilige der heiligen binnen. 2 Verzoening met God is een feit. 3 Onze zonden worden ons niet toegerekend door Jezus. 4 God gedenkt onze zonden niet meer. 5 Jezus is de Middelaar tussen God en de mensen. Onze leiders wijzen richting de Leidsman Jezus Christus. 6 Gods oog is op ons. 7 Wij zijn geroepen om te worden gevormd naar het evenbeeld van onze Heere Jezus Christus. De gelovigen en ongelovigen van het oude verbond die stierven, kwamen in het dodenrijk. God zorgt voor de mensen en geeft ze te eten van de Boom des levens. De zonde is geen issue meer. God laat de zonde geen issue meer zijn. God laat ons leven zoals wij zijn. God woont in ons. God heeft geen klok. Jezus heeft alle zonden de dood ingebracht. Het Nieuwe Verbond is voor ons allemaal: de Joden èn de heidenen. God wil dat wij wandelen in Zijn genade. God helpt ons in het verzoenen van onszelf met onze naasten. God is genadig. Wij zijn elkaar genadig. Wij kijken naar elkaar naar de Heilige Geest. Wij overleggen deze dingen zelf met onze God, opdat Hij ons zal openbaren hetgeen nodig is aan ons persoonlijk: De genade van onze opgewekte Heere Jezus Christus in de praktijk van ons leven. Hallelujah.

2 Korinthe 5:17-19, Romeinen 8:4, Hebreeën 7:25, Johannes 1:14-17, Matthéüs 27:51-53, Romeinen 6:7, Hebreeën 8:12, 2 Kronieken 16:9, Romeinen 8:24-29, Psalmen 139.


Dienst van zondag 6 juni 2021

Hieronder de video van de dienst van zondag 6 juni 2021, titel van de preek: “Verzoening van God met de wereld brengt Nieuw Leven”, gebracht door Jan van Wijngaarden:

U kunt de dienst ook alleen beluisteren via de volgende link:
Klik hier om de preek van 6-6-2021 te beluisteren

Samenvatting van de preek: Verzoening van God met de wereld brengt Nieuw Leven. 🌿

God laat alles medewerken ten goede. God geeft ons Nieuw Leven. Getuigenis over Wie Jezus is, onze grote Broer en de Heilige Geest. Er is een kantelpunt ontstaan toen Jezus opstond uit de dood. Jezus is een God van liefde, vrede en overwinning. Nieuw leven betreft de hemel op de aarde. God heeft het leven van coronapatiënten in de hand. God brengt alles ten goede voor degenen die God liefhebben. Wij geven ons over aan Jezus Christus en wij weten en ervaren dat de Heilige Geest en Jezus Zelf voor ons bidden. Diepe vrede is ons deel, dankzij het gebed van onze opgewekte Heere Jezus Christus. God is goed. Wij zijn genaderd tot Christus Jezus, de Middelaar van het Nieuwe Verbond. Het oude verbond was voor de Joden en het Nieuwe Verbond is voor de Joden èn de heidenen. God is ons genadig: Hij rekent ons onze zonden, ongerechtigheden en overtredingen niet toe. Jezus gedenkt ze niet meer. Wij maken mee wat Jezus meemaakt. Door Zijn striemen is ons genezing geworden en is nieuw leven ontstaan. God laat alles medewerken ten goede. God geneest ons van verkeerde gedachten, want Hij geeft ons goede gedachten. De verzoening van God met de wereld geeft Nieuw Leven. Hallelujah.

Romeinen 8:26-28, Hebreeën 12:22-24, 1 Petrus 2:21-25.


Oudere preken en video’s kunt u vinden op de “Preken” pagina.