Financieel verslag 2018

Algemeen

In het overzicht zien we de bedragen die begroot zijn en in de kolom daarnaast het bedrag wat werkelijk binnen gekomen is of uitgegeven is. De laatste kolom geeft het verschil aan tussen het bedrag dat begroot is en de werkelijke bedragen .
De begroting van 2018 was gebaseerd op inkomsten van 2017.
Er was begroot dat er € 36.000 binnen zou komen, er is echter € 32.953 binnen gekomen. Dus een verschil van € -3.046.
Totale inkomsten in 2018: € 329853
Totale uitgaven in 2018: € 35.548
Verschil tussen inkomsten en uitgaven: € -2.595

Bij de uitgaven is te zien dat er € -35.548 uitgegeven is. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is € -2.595. Dit verschil komt vooral doordat er nog huur over de laatste maanden van 2017 (totaal € 4432) aan de gemeente Almere moest worden betaald. De rekening voor de huur kwam pas in Januari. Dit bedrag was in 2017 al gereserveerd op de spaarrekening.

Aan het begin van 2018 was het totale saldo € 6.219. Aan het eind van 2018 is het totale saldo
€ 3.559

Uitleg verschillende categorieën in de begroting:

Inkomsten:

• Diverse inkomsten
Terugbetaling van leningen vanuit de diaconie en rente spaarrekening, dit jaar alleen 0 euro.

• Giften
Liefdegaven en giften.

Uitgaven:

• Abonnementen
Onder deze categorie zijn een aantal jaarlijks terugkerende kosten ondergebracht, zoals de kosten voor de website en web-domein, de bijdrage voor Buma/Stemra (recht om muziek ten gehore te mogen brengen) en de bijdrage voor de stichting CCLI (recht om liederen te mogen projecteren) en de ESA (Evangelisch Contact Almere).

• Diaconie
Giften ter ondersteuning voor behoeftigen in de gemeente en extra gift met kerst voor hen.

• Diverse uitgaven
Nieuwe kasten in het lokaal in de school.

• Dopen/Trouwen/Begraven
Uitgaven voor doopdiensten, fotoboek dopelingen, aanschaf trouwbijbel

• Familiedag
Uitgaven Brunch Pasen, eten Pinksteren en familie dag.

• Gastsprekers
Bedragen meegegeven aan gastsprekers, deze krijgen altijd de liefdegave mee.

• Huur
Huur van de school en andere locaties

• Kantoorkosten
Kosten papier, inkt cartridges en kosten betalingsverkeer, kaarten verjaardagen

• Kerst
Uitgaven voor versiering, kaarsen om uit te delen tijdens de Kerstnachtdienst, iets voor kinderen.

• Kinder-/jeugdwerk
Kosten voor aanschaf materiaal kinderwerk en jeugdwerk.

• Koffie/Broodjes/Huishoudelijk
Kosten voor aanschaf koffie, broodjes en dergelijke en huishoudelijke artikelen, bv schoonmaakmiddelen.

• Projecten
Een maandelijkse gift aan de stichting ‘Kinderen met een toekomst’ en extra giften voor project.

• Techniek/Muziek
Kosten aanschaf diverse kleine onderdelen, monitorboxen en aanschaf muziekboeken Opwekking en programma beamer.

• Uitgaande giften
Giften meegegeven aan mensen voor speciale projecten.

Overzicht uitgaven in percentages

Overzicht saldo bankrekening en kas