Wie zijn wij?

De Christengemeente Nieuw Leven Almere is een dynamische gemeente die om medemensen geeft. Zoals de naam al aangeeft, geloven wij dat God de mensen tot “nieuw leven” wil brengen.
Wat verstaan wij onder nieuw leven?
Wij geloven dat Jezus voor onze zonde gestorven is en dat u door Hem te aanvaarden als uw persoonlijke Heer en Verlosser tot nieuw leven komt. Uw “oude” zondige mens is gestorven en een heel nieuw mens is in u opgestaan die voor eeuwig zal leven.

Hoe zien onze diensten eruit?

Elke zondag om 13.00 uur is er een dienst met veel aanbidding, een krachtige prediking en altijd gelegenheid voor gebed voor persoonlijke omstandigheden.
Als u geïnteresseerd bent dan kunt u altijd contact met ons opnemen of gewoon eens langskomen om een dienst met ons mee te maken.

Waarom Christengemeente Nieuw Leven Almere?

De gemeente biedt de mogelijkheid voor vriendschap en relatie.
Mensen zijn geschapen naar ´Gods beeld´ wat betekent dat ze geschapen zijn om in gemeenschappelijke, verrijkende en ondersteunende relaties te leven. In de Christengemeente Nieuw Leven gemeente wordt u geaccepteerd zoals u bent en aangemoedigd u verder te ontwikkelen als de man of vrouw die u kunt zijn en worden door het geloof in Christus. Vriendschap, er voor elkaar zijn en ook samen plezier kunnen hebben is essentieel. We zijn niet geschapen om in eenzaamheid en isolatie te leven, maar om verbonden te zijn met mensen die om ons geven en er voor ons zullen zijn, ook als we het moeilijk hebben.

De gemeente heeft een krachtige visie.
Visie geeft leven en bestemming.

Wat kunt u verwachten in de zondagsdienst?

Er is een krachtige prediking uit Gods woord, de bijbel, met een boodschap die hoop en herstel brengt!
Er is een dynamische zangdienst met muziek en liederen die u Gods nabijheid kunnen doen ervaren!
Er is een open en warme atmosfeer van mensen van alle leeftijden, van diverse culturen en allerlei achtergronden!

Er is gelegenheid voor u te laten bidden, voor herstel, bemoediging en genezing.
Er is een atmosfeer die soms zo vol wordt van Gods aanwezigheid dat bemoedigende en leidinggevende woorden naar u toe kunnen komen door mensen die profetisch inzicht hebben. Deze woorden gaan ver boven al wat mensen normaliter over uw situatie zouden kunnen weten, omdat ze uit het hart van God komen!

Wie leidt de gemeente?

De gemeente wordt geleid door pastor Jan en Anneke van Wijngaarden, met ondersteuning van het leidersteam. Pastor Jan verlangt ernaar dat u zult ervaren vandaag dat wat Jezus Christus bewerkt heeft aan het Kruis u een volkomen nieuw leven kan geven, vol van overwinning. De gemeente groeit elke week, zowel in aantal als in zorg voor elkaar en het leiderschap en de vele vrijwilligers staan helemaal klaar om u een geweldige dienst te geven!

Hoe lang duurt de dienst?

Meestal tot 15:00 uur. Als de dienst wat uitloopt (door de bediening) en u wilt wat eerder weg, geen probleem: op de boekentafel liggen extra folders en u krijgt koffie of thee met meestal een kleine versnapering.

Wat kunnen wij verder voor u doen?

Waar u ook mee zit of worstelt, God wil wijsheid en openbaring geven over uw situatie, zodat u de oplossing gaat zien. Bel ons door de week als u daar behoefte aan heeft. Tel: 06-53446119
Elke woensdagavond kunt u hier ook terecht voor onderwijs, gebed en gemeenschap.