Wie zijn wij?

Wij als gemeente Nieuw Leven vinden God fantastisch. We raken niet over Hem uitgesproken.

Omdat het aan het begin van de wereld met Adam niet goed gegaan is, en God dat niet zo wilde, heeft God Jezus Christus gestuurd om voor onze zonden te sterven aan het kruis en op te staan uit de dood en Gods Geest over alle mensen uit te gieten.

Jezus heeft Zijn armen wijd open en zegt dat wie er ook maar naar mij toekomt zal ik onder alle omstandigheden accepteren.

Door de Liefde van God voor deze wereld heeft Hij zich door Zijn Zoon met de wereld verzoend en heeft de mensen die deze boodschap pakken tot ambassadeur gemaakt.

God heeft Zijn Geest over alle mensen uitgestort. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen in Christus. Hij geeft ons Genade op Genade. De Bijbel leert ons dat wij niet geoordeeld worden als we in Hem geloven. Dit geloof wordt ons ook gegeven. Als je dit wilt hoef je Zijn cadeau alleen maar te accepteren.

Zijn Koninkrijk breidt zich uit en gaat de hele wereld vullen. Dit is geen materieel Koninkrijk maar een geestelijk Koninkrijk.

Omdat er geen oordeel meer is verandert alles door Zijn Genade en Geest, en kunnen we vervolgens van mensen houden door Zijn Liefde, en accepteren wie ze zijn, en God Zijn werk laten afmaken.

We mogen met Hem regeren als Koningen en Priesters. Niet alleen geeft Hij ons Genade maar door al Zijn geestelijke zegeningen zijn wij al met Hem in de hemel omdat Hij in ons woont en wij met Hem verbonden zijn.

We mogen in diepe vrede met Hem. Zijn geestelijke zegeningen, die het verstand te boven gaan uitbidden en uitleven en vrij zetten over deze wereld.

We zijn een bont gezelschap van mensen die het nog niet op de rit hebben, maar met Hem de wereld anders mogen beleven.

Iedere zondag hebben wij een samenzijn waar we ook met elkaar eten. Je bent uitgenodigd voor ons samenzijn de komende zondag.

Adres: Parkwijklaan 44 1326 AS Almere

Wat kunnen wij verder voor u doen?

Waar u ook mee zit of worstelt, God wil wijsheid en openbaring geven over uw situatie, zodat u de oplossing gaat zien. Bel ons door de week als u daar behoefte aan heeft. Tel: 06-53446119
Elke woensdagavond kunt u hier ook terecht voor onderwijs, gebed en gemeenschap.