Financieel verslag 2019

Algemeen

In het overzicht zien we de bedragen die begroot zijn en in de kolom daarnaast het bedrag wat werkelijk binnen gekomen is of uitgegeven is. De laatste kolom geeft het verschil aan tussen het bedrag dat begroot is en de werkelijke bedragen.

De begroting van 2019 was gebaseerd op inkomsten van 2018.
Er was begroot dat er € 36.000 binnen zou komen, er is echter € 26.539 binnen gekomen. Dus een verschil van € -9.460.
Bij de uitgaven is te zien dat er € 25.757 uitgegeven is. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is € 933.
Totale inkomsten in 2019: € 26.539
Totale uitgaven in 2019: € 25.757
Verschil tussen inkomsten en uitgaven: € 933

Aan het begin van 2019 was het totale saldo € 3.559. Aan het eind van 2019 is het totale saldo € 4.492

Uitleg verschillende categorieën in de begroting:

Inkomsten:

• Diverse inkomsten
Terugbetaling van leningen vanuit de diaconie en rente spaarrekening, dit jaar alleen 0 euro.

• Giften
Liefdegaven en giften.

Uitgaven:

• Abonnementen
Onder deze categorie zijn een aantal jaarlijks terugkerende kosten ondergebracht, zoals de kosten voor de website en web-domein, de bijdrage voor Buma/Stemra (recht om muziek ten gehore te mogen brengen) en de bijdrage voor de stichting CCLI (recht om liederen te mogen projecteren) en de ESA (Evangelisch Contact Almere).

• Diaconie
Giften ter ondersteuning voor behoeftigen in de gemeente en extra gift met kerst voor hen.

• Diverse uitgaven
Nieuwe kasten in het lokaal in de school.

• Dopen/Trouwen/Begraven
Uitgaven voor doopdiensten, fotoboek dopelingen, aanschaf trouwbijbel

• Familiedag
Uitgaven Brunch Pasen, eten Pinksteren en familie dag.

• Gastsprekers
Bedragen meegegeven aan gastsprekers, deze krijgen altijd de liefdegave mee.

• Huur
Huur van de school en andere locaties

• Kantoorkosten
Kosten papier, inkt cartridges en kosten betalingsverkeer, kaarten verjaardagen

• Kerst
Uitgaven voor versiering, kaarsen om uit te delen tijdens de Kerstnachtdienst, iets voor kinderen.

• Kinder-/jeugdwerk
Kosten voor aanschaf materiaal kinderwerk en jeugdwerk.

• Koffie/Broodjes/Huishoudelijk
Kosten voor aanschaf koffie, broodjes en dergelijke en huishoudelijke artikelen, bv schoonmaakmiddelen.

• Projecten
Een maandelijkse gift aan de stichting ‘Kinderen met een toekomst’ en extra giften voor project.

• Techniek/Muziek
Kosten aanschaf diverse kleine onderdelen, aanschaf muziekboeken Opwekking en programma beamer.

• Uitgaande giften
Giften meegegeven aan mensen voor speciale projecten.

Overzicht uitgaven in percentages

Overzicht saldo bankrekening en kas