Preek Jan van Wijngaarden 29-11-2020

Klik hier om de preek te luisteren.

Samenvatting van de preek: Afstand doen van de zondaar in ons.

Onze Heere Jezus Christus is gestorven aan het kruis, en daarna herrezen uit het graf. Wij zijn mede-gekruisigd en mede-herrezen met Jezus Christus. Jezus is Mens geworden. God schiep de mensheid op de zesde dag. De slang/duivel/satan sprak verleidelijk tegen Adam en Eva over een eetbare vrucht. Adam en Eva aten beide deze vrucht. Hierdoor raakten ze bezig met goed en kwaad, en waren ze bang geworden voor God, met schaamte. Ze konden niet meer vrij leven, want de zondaar was geboren in Adam en Eva. De slang verleidde Jezus, maar faalde, want Jezus wederstond hem met de Schrift. Onze Heere Jezus verwierf de mensheid terug op God’s manier. Christus Jezus stierf voor mijn zondaar, en ook voor mijn zonden. De zondaar begraven wij met onze doop in het watergraf. Wedergeboorte. Jezus klopt aan onze deur. Wij verkiezen Jezus binnen te laten en wij houden samen maaltijd met Hem. De bevruchting tussen de Heilige Geest en onze geest vindt plaats, en de wedergeboorte is een feit. Het Licht komt in ons en verdrijft alle duisternis. Na de wedergeboorte zit het nieuwe leven in ons, maar ook de zondaar is nog in ons. Door te dopen wordt de zondaar in ons begraven in het watergraf. Daarna gaan wij hemels leven, waarbij het Nieuwe Testament van de Heere Jezus in ons de boventoon voert. God heeft kinderen, maar géén kleinkinderen. Kinderen zijn heilig in de gelovige ouder. Kinderen die geen keuze kunnen maken, zijn veilig bij God. Wij maken een keuze voor onze Jezus op persoonlijke voet en n.a.v. God’s uitnodiging. Na de doop zijn de dopelingen vrij van de zondaar, vrij van de slavernij en worden hun de zonde en ongerechtigheid niet toegerekend. Hallelujah.

Romeinen 6:1-4, 11-14, Genesis 3:14-15, Matthéüs 1:20, Lukas 4, Johannes 3:16, 1 Korinthe 7:12-14, 2 Korinthe 5:19, Hebreeën 8:12, Hebreeën 10:17.

Deel dit bericht op:

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.