Preek Anthony 6-12-2020

Klik hier om de preek te luisteren.

Samenvatting van de preek: Kostbare vrijheid.

Het Evangelie van onze Heere Jezus Christus omvat vrijheid en liefde. Adonai Yeshua Hamashiach is onze God (Heere Jezus Christus). Jezus Christus heeft ons bevrijd van alle straf en schuld. Wij houden vol, dankzij Gods genade. Waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. Wij zijn vrij van de zondaar en onze zonden. Wij geloven in Christus Jezus en zijn verlost van onze zorgen. Blijdschap, vrede en gelukzaligheid van de Heilige Geest zijn ons deel. Wij zijn vrij in Christus Jezus. Er bestaan natuurlijke vrijheden, bijvoorbeeld die van: meningsuiting, informatie, onderwijs, geloof, keuze, beweging, gelijke rechten, kunst en publicatie enz. Er bestaan ook geestelijke vrijheden. Door ons geloof in de Heere Jezus Christus zijn wij vrij van: leugens, zorgen, lasten, gevangenschap, zonde, dood, onszelf, andermans meningen, zondemachten, onreine geesten, slavernij, schuld en boetekleding. God heeft ons vrijmoedig gemaakt. Jezus daalde neder, opdat wij vrij mogen bewegen. De slaaf maakt plaats voor de Zoon van God: Christus Jezus. Wij worden niet veroordeeld door God, want wij zijn vrijgesproken van schuld. Wij ervaren God’s vrijheid door ons geloof in onze Heere Jezus Christus. Wij nemen toe van heerlijkheid tot méér heerlijkheid, en van genade tot méér genade. Wij wandelen naar de Heilige Geest, zodat wij doen wat God wil. Wij worden geholpen door God om in Jezus’ vrijheid te wandelen. Wij hebben het slavenjuk afgeworpen. Wij staan in de vrijheid van de Heere Jezus. Jezus drijft ons gelovigen, door Zijn liefde, als onze Goede Herder. Kom, sta en bemoedig andere mensen in de vrijheid van Christus Jezus. Wij zijn geaccepteerd door Jezus Christus en wij zijn in Zijn dienst, met liefde en uitnodiging. Wij zijn vrij van bedrukking, dankzij de Heere Jezus. Wij zijn ontvangen door Jezus met open armen. Wij nodigen andere mensen uit om bij Jezus te komen. Wij zijn vrij van: verwijten, pijn, misdrijf, schijn, onreinheid en wijnzuiperijen. Wij leven in overgave aan Jezus Christus. Jezus is: onze Redder, Bevrijder en Verlosser en Hij woont in ons gelovigen.

Hebreeën 12:22-24, Johannes 8:30-36, Romeinen 8:1-2, 2 Korinthe 3:17-18, Galaten 5:1.

Deel dit bericht op:

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.