Preek Jan van Wijngaarden 20-12-2020

Klik hier om de preek te luisteren.

Samenvatting van de preek: (Kerst) Het Licht aan het eind van de tunnel.

Onze Heere Jezus Christus is het Licht in de wereld. God zei: er zij licht. En God zag dat het zeer goed was. De mens heeft een vrije wil. De zondeval kwam. Kerst is een nieuw begin. Maria was zwanger door de Heilige Geest, de hemel. God bezocht Jozef met een engel in een droom en zei dat Maria bevrucht is door de hemel: de Heilige Geest. Jezus is geboren uit Maria en op de aarde gekomen. Herodes wilde het Kind Jezus ombrengen. De ouders vluchtten met het Kind Jezus. Het is mislukt, dankzij de bescherming van God. De Heere Jezus is onze Verlosser. Wij kiezen met onze vrije wil vóór Christus Jezus en Zijn Nieuwe Testament. Wij gaan niet verloren, want wij zijn deel van de schaapskudde, waar de Heere Jezus de Goede Herder over is. De heerschappij rust op Jezus, de Christus. De nieuwe schepping is realiteit in ons leven. Wij houden vol, dankzij de genade van God en het feit dat de hemel in ons woont. Wij zijn deel van de hemel. Gods heil is ons deel. Christus Jezus is een Licht der heidenen en Jezus is Gods heil tot aan het einde der aarde. Wij richten onze ogen op de Heere Jezus Christus. Wij hebben het licht des levens, dankzij Jezus Christus. Wij wandelen niet in de duisternis, maar in het Licht. Als wij de zondaar begraven hebben in het watergraf met de doop, dan heeft de duivel géén aanknopingspunt meer in ons leven, dat nu Jezus toebehoort. Wij zijn het licht in de wereld. Hallelujah.

Genesis 1:3, Genesis 1:31, Genesis 3:6, Jesaja 9:1-6, Johannes 18:36-37, Jesaja 49:6, Hebreeën 12:2, Johannes 8:12, 1 Korinthe 15:45-49.

Deel dit bericht op:

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.