Financieel verslag 2017

Overzicht financiën 2017

Algemeen

In het onderstaande overzicht zien we de bedragen die begroot zijn en in de kolom daarnaast het bedrag wat werkelijk binnen gekomen is of uitgegeven is. De laatste kolom geeft het verschil aan tussen het bedrag dat begroot is en de werkelijke bedragen .
De begroting van 2017 was gebaseerd op inkomsten van 2016. We zien dat de inkomsten in 2017 iets lager zijn dan wat begroot was (€ -571).
Bij de uitgaven is te zien dat er € 243 meer uitgegeven is dan dat begroot was.
Totale inkomsten in 2017: € 34.429
Totale uitgaven in 2017: € 35.243
Verschil tussen inkomsten en uitgaven: € -814
Er is dus in 2017 dus € 882 meer uitgegeven dan dat er binnengekomen is.

Aan het eind van 2017 is het totale saldo € 1722.

Uitleg verschillende categorieën in de begroting:

Inkomsten:

• Diverse inkomsten
Terugbetaling van leningen vanuit de diaconie en rente spaarrekening, dit jaar alleen 0 euro.

• Giften
Liefdegaven en giften.

Uitgaven:

• Abonnementen
Onder deze categorie zijn een aantal jaarlijks terugkerende kosten ondergebracht, zoals de kosten voor de website en web-domein, de bijdrage voor Buma/Stemra (recht om muziek ten gehore te mogen brengen) en de bijdrage voor de stichting CCLI (recht om liederen te mogen projecteren) en de ESA (Evangelisch Contact Almere).

• Diaconie
Giften ter ondersteuning voor behoeftigen in de gemeente en extra gift met kerst voor hen.

• Diverse uitgaven
Nieuwe kasten in het lokaal in de school.

• Dopen/Trouwen/Begraven
Uitgaven voor doopdiensten, fotoboek dopelingen, aanschaf trouwbijbel

• Familiedag
Uitgaven Brunch Pasen, eten Pinksteren en familie dag.

• Gastsprekers
Bedragen meegegeven aan gastsprekers, deze krijgen altijd de liefdegave mee.

• Huur
Huur van de school

• Kantoorkosten
Kosten papier, inkt cartridges en kosten betalingsverkeer, kaarten verjaardagen

• Kerst
Uitgaven voor versiering, kaarsen om uit te delen tijdens de Kerstnachtdienst, iets voor kinderen.

• Kinder-/jeugdwerk
Kosten voor aanschaf materiaal kinderwerk en jeugdwerk.

• Koffie/Broodjes/Huishoudelijk
Kosten voor aanschaf koffie, broodjes en dergelijke en huishoudelijke artikelen, bv schoonmaakmiddelen.

• Projecten
Een maandelijkse gift aan de stichting ‘Kinderen met een toekomst’ en extra giften voor project.

• Techniek/Muziek
Kosten aanschaf drumscherm, Monitorbox, diverse kleine onderdelen, aanschaf muziekboeken Opwekking en programma beamer.

• Uitgaande giften
Giften meegegeven aan mensen voor speciale projecten.

Overzicht uitgaven in percentages

Overzicht saldo bankrekening en kas