Financieel verslag 2015

Overzicht financiën 2015

Algemeen

In het overzicht zien we de bedragen die begroot zijn en in de kolom daarnaast het bedrag wat werkelijk binnen gekomen is of uitgegeven is. De laatste kolom geeft het verschil aan tussen het bedrag dat begroot is en de werkelijke bedragen.
De begroting van 2015 was gebaseerd op inkomsten van 2014. We zien dat de inkomsten in 2015 iets hoger zijn dan wat begroot was (€1.190,13).
Bij de uitgaven is er in totaal meer uitgegeven dan wat binnen gekomen is, nl € 1.416,32.
Wij hebben het jaar afgesloten met een positief saldo van € 2.645,04.

 Uitleg verschillende categorieën in de begroting:

Inkomsten:

• Diverse inkomsten
Terugbetaling van leningen vanuit de diaconie en rente spaarrekening.

• Giften
Liefdegaven en giften.

Uitgaven:

• Abonnementen
Onder deze categorie zijn een aantal jaarlijks terugkerende kosten ondergebracht, zoals de kosten voor de website en web-domein, de bijdrage voor Buma/Stemra (recht om muziek ten gehore te mogen brengen) en de bijdrage voor de stichting CCLI (recht om liederen te mogen projecteren).

• Diaconie
Giften ter ondersteuning voor behoeftigen in de gemeente en extra gift met kerst voor hen.

• Diverse uitgaven
Dit jaar is er niets geboekt onder diverse uitgaven

• Dopen/Trouwen/Begraven
Fotoboeken voor dopelingen van doopdienst dec. 2014, aanschaf trouwbijbel

• Familiedag
Uitgaven Brunch Pasen, verwendag juli, maaltijd pinksteren en zondag voor kerst.

• Gastsprekers
Liefdegaven, meegegeven aan gastsprekers: Wout van Wijngaarden, Govert van Wijngaarden, Michiel Koelewijn (2x), Helen Trowbridge en Klaas Goverts (4x).

• Huur
Huur van de Boventoon

• Kantoorkosten
Kosten papier, inkt cartridges en kosten betalingsverkeer, kaarten kerst en verjaardagen

• Kerst
Uitgaven voor uitnodigingen kerstavond, kaarsen en boekjes om uit te delen tijdens de Kerstnachtdienst, iets voor kinderen, kerstkaarten en postzegels.

• Kinder-/jeugdwerk
Kosten voor aanschaf materiaal kinderwerk en jeugdwerk.

• Koffie/Broodjes/Huishoudelijk
Kosten voor aanschaf koffie, broodjes en dergelijke en huishoudelijke artikelen, bv schoonmaakmiddelen. Aanschaf koffiecontainer en 3 soepketels

• Projecten
Een maandelijkse gift aan de stichting ‘Kinderen met een toekomst’ en extra giften voor dit project en project in Ghana.

• Techniek/Muziek
Kosten aanschaf CD en DVD’s, treinkosten bandleden, aanschaf muziekboeken Opwekking en programma beamer. Diverse kleine onderdelen. Laptop 2e hands.

• Uitgaande giften
Giften meegegeven aan mensen om tot zegen te kunnen zijn

 

Overzicht uitgaven in percentages