Financieel verslag 2016

Overzicht financiën 2016

Algemeen

In het overzicht zien we de bedragen die begroot zijn en in de kolom daarnaast het bedrag wat werkelijk binnen gekomen is of uitgegeven is. De laatste kolom geeft het verschil aan tussen het bedrag dat begroot is en de werkelijke bedragen .
De begroting van 2016 was gebaseerd op inkomsten van 2015. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden dat er inkomsten zouden zijn van de “Samen genoeg” rekening van de gemeente. Aan het begin van 2016 is door het team echter besloten om de “Samen genoeg” rekening los te koppelen van de gemeente en in een aparte stichting onder te brengen. Daar er op 1 januari 2016 het saldo op de “Samen genoeg” rekening 0 euro was, is besloten om dit te doen op de datum van 1 januari 2016.
De inkomsten op de “Samen genoeg” rekening komen niet meer bij de gemeente. In de begroting was hier wel rekening mee gehouden. Daardoor zijn de inkomsten in 2016 van de gemeente ook lager. Het verschil is bijna 8000 euro.
Vanuit de “Samen genoeg” rekening wordt vooral gegeven aan diaconie. Deze uitgaven komen nu ook niet meer op rekening van de gemeente, de totale uitgaven van de gemeente in 2016 zijn daardoor ook lager. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de gemeente was € -108,71.
Wij hebben het jaar afgesloten met een positief saldo van € 2.536,30.

 Uitleg verschillende categorieën in de begroting:

Inkomsten:

• Diverse inkomsten
Terugbetaling van leningen vanuit de diaconie en rente spaarrekening, dit jaar alleen 4 euro.

• Giften
Liefdegaven en giften.

Uitgaven:

• Abonnementen
Onder deze categorie zijn een aantal jaarlijks terugkerende kosten ondergebracht, zoals de kosten voor de website en web-domein, de bijdrage voor Buma/Stemra (recht om muziek ten gehore te mogen brengen) en de bijdrage voor de stichting CCLI (recht om liederen te mogen projecteren) en de ESA (Evangelisch Contact Almere).

• Diaconie
Giften ter ondersteuning voor behoeftigen in de gemeente en extra gift met kerst voor hen.

• Diverse uitgaven
Bijdrage nieuwe keuken in de Boventoon.

• Dopen/Trouwen/Begraven
Uitgaven voor doopdiensten, fotoboek dopelingen, aanschaf trouwbijbel

• Familiedag
Uitgaven Brunch Pasen, eten Pinksteren en familie dag.

• Gastsprekers
Bedragen meegegeven aan gastsprekers, deze krijgen altijd de liefdegave mee.

• Huur
Huur van de Boventoon

• Kantoorkosten
Kosten papier, inkt cartridges en kosten betalingsverkeer, kaarten verjaardagen

• Kerst
Uitgaven voor versiering, kaarsen om uit te delen tijdens de Kerstnachtdienst, iets voor kinderen.

• Kinder-/jeugdwerk
Kosten voor aanschaf materiaal kinderwerk en jeugdwerk.

• Koffie/Broodjes/Huishoudelijk
Kosten voor aanschaf koffie, broodjes en dergelijke en huishoudelijke artikelen, bv schoonmaakmiddelen.

• Projecten
Een maandelijkse gift aan de stichting ‘Kinderen met een toekomst’ en extra giften voor project.

• Techniek/Muziek
Kosten aanschaf 4 draadloze microfoons, Monitorbox, CD en DVD’s, diverse kleine onderdelen, aanschaf muziekboeken Opwekking en programma beamer.

• Uitgaande giften
Giften meegegeven aan mensen voor speciale projecten.

 

Overzicht uitgaven in percentages