Financieel verslag 2014

Overzicht financiën 2014

Algemeen

In het overzicht zien we de bedragen die begroot zijn en in de kolom daarnaast het bedrag wat werkelijk binnen gekomen is of uitgegeven is.

 

Financien2014WerkelijkeBedragen

Wij hebben het jaar afgesloten met een positief saldo van € 4.061,36.

 Uitleg verschillende categorieën in de begroting:

Inkomsten:

• Diverse inkomsten
Terugbetaling van leningen vanuit de diaconie en rente spaarrekening.

• Giften
Liefdegaven en giften. Er is t.o.v. 2013 ongeveer € 3.200,– minder binnengekomen.

Uitgaven:

• Abonnementen
Onder deze categorie zijn een aantal jaarlijks terugkerende kosten ondergebracht, zoals de kosten voor de website en web-domein, de bijdrage voor Buma/Stemra (recht om muziek ten gehore te mogen brengen) en de bijdrage voor de stichting CCLI (recht om liederen te mogen projecteren) en de ESA (Evangelisch Contact Almere).

• Diaconie
Giften ter ondersteuning voor behoeftigen in de gemeente en extra gift met kerst voor hen.

• Diverse uitgaven
Bijdrage nieuwe keuken in de Boventoon.

• Dopen/Trouwen/Begraven
Uitgaven huur zwembad voor twee doopdiensten, fotoboek dopelingen, aanschaf trouwbijbel

• Familiedag
Uitgaven Brunch Pasen, vrouwendag, mannendag, familie dag.

• Gastsprekers
Bedragen meegegeven aan gastsprekers, deze krijgen altijd de liefdegave mee.

• Huur
Huur van de Boventoon

• Kantoorkosten
Kosten papier, inkt cartridges en kosten betalingsverkeer (€ 190,-), kaarten kerst en verjaardagen

• Kerst
Uitgaven voor versiering, kaarsen om uit te delen tijdens de Kerstnachtdienst, iets voor kinderen en eten zondag voor kerst.

• Kinder-/jeugdwerk
Kosten voor aanschaf materiaal kinderwerk en jeugdwerk. Voor de jeugd EO-jongerendag en concert Planetshakers.

• Koffie/Broodjes/Huishoudelijk
Kosten voor aanschaf koffie, broodjes en dergelijke en huishoudelijke artikelen, bv schoonmaakmiddelen.

• Projecten
Een maandelijkse gift aan de stichting ‘Kinderen met een toekomst’ en extra giften voor project.

• Techniek/Muziek
Kosten aanschaf drumstel, 2 draadloze microfoons, oplader batterijen, CD en DVD’s, diverse kleine onderdelen, aanschaf muziekboeken Opwekking en programma beamer.

• Uitgaande giften
Giften meegegeven aan mensen voor speciale projecten.

 

Overzicht uitgaven in percentages

 

Financien2014