Het leven als christen is all inclusive!

Tien beloften van God.
Geloof de beloften, omarm ze, spreek ze uit en ervaar dat het werkelijkheid wordt in je leven.

1. Ik ben altijd met je (Matt. 28:20 en Hebr. 13:5).
2. Ik baan voor jou de weg (Spr. 3:5,6 en Jer. 29:11).
3. Ik heb je verlost uit de macht van de duisternis (Col. 1:13).
4. Ik laat je niet als wees achter, maar geef je de Trooster (Joh. 14:16-18).
5. Ik denk niet meer aan je zonden (Hebr. 8:12).
6. Ik veroordeel je niet (Rom. 8:1).
7. Je bent meer dan overwinnaar (Rom. 8:37).
8. Ik reinig je bewustzijn van dode werken door het bloed van Jezus om Mij te dienen (Hebr. 9:14).
9. Ik ben genadig over je ongerechtigheden (Hebr. 8:12).
10 Ik heb je plaats bereid in de hemel (Ef. 2:6; Joh. 14:2).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.