Financiën en Anbi

ANBI

De afkorting ANBI staat voor:Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.  Instellingen die hiervoor in aanmerking komen zijn kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen of instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemene nut.

 ANBI-logo

Christengemeente Nieuw Leven Almere is aangemeld als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent ook dat u giften gegeven aan de Christengemeente Nieuw Leven Almere mag  aftrekken van de belasting. U moet dan wel kunnen bewijzen, door bv. een rekeningafschrift dat u deze giften ook werkelijk heeft gegeven.

De verstrekking van informatie door de  bij ANBI aangemelde kerken via internet wordt met ingang van 1 januari 2016 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s. De komende tijd zullen wij daarom ook meer informatie op deze pagina plaatsen.

 RSIN/fiscaal nummer: 818614213

Gegevens Christengemeente Nieuw Leven Almere

Rekeningnummer: NL24 INGB 0009361640

Kamer van Koophandel nummer: 32158344

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.